Politica de rezervare și anulare

Politica de rezervare și anulare de cazare la hotelurile din

Complex Vața Băi

Primirea camerei (Check-In) se face începând cu ora 14:00.
Eliberarea camerei (Check-Out) se face până în ora 12:00.
Rezervările pentru care nu a fost plătit un avans sunt considerate de către hotel rezervări negarantate.
Rezervările netaxate pot fi anulate de către hotel cu 48h înainte de check-in, în cazul în care intervin cauze obiective care implică modificarea sau anularea cazării.
Pentru rezervările plătite în avans, dacă în confirmarea scrisă primită de la hotel nu sunt alte condiții specificate, atunci:
– Termenul de anulare al unei rezervări, fără a se percepe penalități, este cu 15 zile înainte de sosire. Avansul achitat se restituie în termen de 30 de zile de la cererea de anulare. În cazul anulării și rambursării plății avansului, vom percepe o taxă de manipulare de 25 lei, plus comisioanele bancare.
– Pentru anulările făcute într-un interval mai mic de 15 (cincisprezece) zile dar până în 72 de ore înainte de sosire, se percepe contravaloarea primei nopți de cazare, sumă care se reține din avansul plătit.
– Pentru anulările făcute într-un interval mai mic de 72 de ore înainte de sosire, sau în caz de neprezentare, se percepe întreaga contravaloare a rezervării, sumă care se reține din avansul plătit.
În caz de neprezentare, hotelul își rezervă dreptul de a elibera camera/camerele pentru restul sejurului.
Modificările survenite în urma oricăror rezervări trebuie efectuate în scris la adresa de e-mail : contact@vatabai.ro 

Reguli de comportament

În hotel nu se acceptă animale de companie.
La părăsirea camerelor ușile trebuie încuiate întotdeauna.
Dacă găsiți bunuri uitate vă rugăm să le predați la recepție.
Dacă părăsiți hotelul vă sugerăm să lăsați cheia la recepție.
Este interzisă depozitarea materialelor inflamabile, toxice, explozive în cameră.
În caz că observați orice defecțiune în dotarea camerei, vă rugăm să anunțați la recepție.
Vă rugăm să respectați liniștea publică, să nu deranjați confortul altor oaspeți, mai ales după orele de liniște (22:00).
Dotarea hotelieră trebuie folosită corespunzător.
Daunele sau pagubele provocate vor fi plătite de către autorul acestora sau de reprezentantul lor legal.
În camerele hotelului nu se fumează.
Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor hoteliere. Acesta va trebui să respecte liniștea în hotel cât și normele de conviețuire socială și cele morale.
De asemenea, oaspeții hotelurilor din Complex Vața Băi trebuie să aibă grijă de bunurile proprietatea hotelului lăsate în folosința sa pe perioada cazării. Orice încălcare a uzanțelor hoteliere sau a normelor morale și de conviețuire socială dă dreptul hotelierului să întrerupă imediat cazarea, fără niciun preaviz.
Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea în hotelurile din Complex Vața Băi a  oaspeţilor în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjează alți oaspeţi. Contravaloarea eventualelor distrugeri sau degradări ale bunurilor materiale aparținând hotelurilor va fi suportată de către cei vinovați de producerea acestora.
Ne rezervăm dreptul de a evacua din hotel oaspeții cu atitudine necorespunzătoare.
Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta oaspeții.
Nu agreăm: comportamentul necivilizat sau agresiv, manifestări fizice sau verbale obscene, tonul nepotrivit, insultele, hărţuirea fizică, sexuală sau orice abuz fizic sau psihic asupra unei persoane, a oaspeţilor sau a oricărei persoane din Complex Vața Băi.